อาจารย์นับ อินเอียบีท
นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ