อาจารย์ แค๊ซ อินเอียบีท
นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ