อาจารย์ เจย์ อินเอียบีท (AJ. J)
นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ