top of page
FL01.jpg

FL Studio 20 Online Course

Course Overview : 

 

หลักสูตรเรียนรู้ การใช้งานซอฟแวร์ FL Studio 20 กับคอร์สที่จะพาคุณไปเรียนรู้กระบวนการการผลิตงานเพลง ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบเพลง ด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาบน FL Studio 20 เพื่อให้คุณสามารถผลิตงานเพลงในจินตนาการได้อย่างครบถ้วน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เรียนรู้พื้นฐานการผลิตงานเพลง ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบเพลง

 • เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน ฟังชั่นต่างๆ ของ FL Studio

Course Detail :

 

ระยะเวลา: ระยะเวลาที่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้  3 เดือน

ราคา : 3,000 บาท

สมัครเรียน VIP : เรียนได้ทุกคอร์สเหมาจ่าย 6,000 บาทเรียนได้ 6 เดือน 

** For registered ONLY**

FL03.jpg
What's Included :
 • ​1. Introduce

 • 2. Sound Set Up Midi Controller Setup 

 • 3. Layout Tools

 • 4. Create Drum Pattern with Audio

 • 5. Pitch and Channel Routing

 • 6. Basic Channel Rack

 • 7. Edit and Expand Drum Pattern

 • 8. Create Chord

 • 9. Create Melody

 • 10. Create Bass Line

 • 11. Recording Midi and Midi Mapping

 • 12. Audio Recording

 • 13. Work with Effect

 • 14. Sidechain

 • 15. Arrangement

 • 16. Automation

 • 17. Mixing Volume Balance

 • 18. Mixing Frequency Balance

 • 19. Create Send Return Effect

 • 20. Export

FL Studio 20 Preview
เล่นวิดีโอ
Note
 • เรียนรู้พื้นฐานการผลิตงานเพลง ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบเพลง

 • เรียนรู้พื้นฐานการใช้งาน ฟังชั่นต่างๆ ของ FL Studio

 

Anchor 1
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ผู้เรียนสามารถชำระเงินค่าหลักสูตรออนไลน์ ด้วยเงินสดได้ดังวิธีต่อไปนี้

 • ชำระโดยตรงที่โรงเรียนอินเอียบีท 1255 โครงการสนั่นนภา ซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400

 • ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนอินเอียบีท (ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 012-1-92394-7 ชื่อ นายทศวัชร โชติวงศ์)

 • หลังชำระเงินกรุณา แจ้งการโอนเงิน พร้อม แจ้งชื่อ และ Username โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์สำหรับติดต่อได้ทาง Line@  

สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินมาได้ที่ Line@ : @inearbeat

หรือที่ Facebook Messenger
 

ระบบจะใช้เวลาดำเนินการ Activate Account เป็นเวลา 1 วัน และจะมีทีมงานแจ้งกลับผ่านทาง Line@ หรือ Facebook Messenger

bottom of page