top of page
mini-hero-garageband_2x.png

Garageband Online Course

Course Overview : 

 

เรียนรู้พื้นฐานการทำเพลงด้วย Application Garageband
ด้วยอุปกรณ์ IOS iPad หรือ iPhone ตั้งแต่พื้นการใช้งาน Application 
พื้นฐานการเรียบเรียงเพลง และการใช้งานฟังชั่นต่างๆ

Course Detail :

 

ระยะเวลา: ระยะเวลาที่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ได้  3 เดือน

ราคา : 3,000 บาท

สมัครเรียน VIP : เรียนได้ทุกคอร์สเหมาจ่าย 6,000 บาทเรียนได้ 6 เดือน 

What's Included :
 • ​เรียนรู้องค์ประกอบเบื้องต้นของ Garage Band

 • เรียนรู้การใช้งานและเตรียม Sound Library

 • เรียนรู้การใช้งานหน้า Live Loop

 • วิธีการสร้าง Garage Band Project

 • วิธีการใช้งาน Pack และสร้าง Favorite Pack

 • เรียนรู้การสร้างเพลงด้วย Loop และ Pack เสียง

 • เรียนรู้การ Edit Sound 

 • เรียนการขยายท่อนเพลง และการเรียบเรียง

 • เรียนรู้วิธีการสร้างเพลงในหน้า Arrangement

 • เรียนรู้การ Edit Sound ในหน้า Arrangement

 • เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ดนตรีต่างๆ บน Garage Band

 • พื้นฐานการบันทึกเสียงบน Garage Band

 • พื้นฐานการ Balance Sound บน Garageband

Note
 • ผู้เรียนจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ iPhone หรือ iPad

 • ผู้เรียนต้องมี Aplication Garage Band บน iPad หรือ iPhone ของตนเอง

 

** For registered ONLY**

1_1.6.1.jpg
2_1.16.1.jpg
Anchor 1
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ผู้เรียนสามารถชำระเงินค่าหลักสูตรออนไลน์ ด้วยเงินสดได้ดังวิธีต่อไปนี้

 • ชำระโดยตรงที่โรงเรียนอินเอียบีท 1255 โครงการสนั่นนภา ซอยอารีย์ 1 เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 10400

 • ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนอินเอียบีท (ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 012-1-92394-7 ชื่อ นายทศวัชร โชติวงศ์)

 • หลังชำระเงินกรุณา แจ้งการโอนเงิน พร้อม แจ้งชื่อ และ Username โทรศัพท์มือถือ และอีเมล์สำหรับติดต่อได้ทาง Line@  

สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินมาได้ที่ Line@ : @inearbeat

หรือที่ Facebook Messenger
 

ระบบจะใช้เวลาดำเนินการ Activate Account เป็นเวลา 1 วัน และจะมีทีมงานแจ้งกลับผ่านทาง Line@ หรือ Facebook Messenger

bottom of page