อาจารย์มิ้งฟา อินเอียบีท
นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ