อาจารย์ เจย์ อินเอียบีท
นักเขียน
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ